2017-04-28

Ocena stanu sanitarnego miasta Sosnowiec.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej miasta Sosnowiec.

Załączniki

  Ocena_miasta_2005.pdf 243,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2006.pdf 335,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2007.pdf 393,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2008.pdf 420,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2009.pdf 458,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2010.pdf 577,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2011.pdf 706,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2012.pdf 2,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2013.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2014.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2015.pdf 1,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2016.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena_miasta_2017.pdf 1,29 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się